พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • วันที่ :23 กันยายน 2563
  • ภาพโดย :ส่วนประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวชั่น กรุงเทพมหานคร