ข่าวประชาสัมพันธ์

Home| ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2567 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น.

ระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2567

อ่านต่อ »

1 กุมภาพันธ์ 2567|

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการมอบให้เอกชนดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลงทะเบียนภายในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567

อ่านต่อ »

24 มกราคม 2567|

การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

อ่านต่อ »

29 พฤศจิกายน 2566|

คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *************** คู่มือบริหารงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

6 พฤศจิกายน 2566|

เอกสารวิชาการ เรื่อง “คำถาม-คำตอบ” จากแนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เกี่ยวกับองค์การมหาชน เลขที่ นร 0904/00168

เอกสารวิชาการ เรื่อง "คำถาม-คำตอบ" จากแนวความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา

อ่านต่อ »

26 กันยายน 2566|

ผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการคัดเลือก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

อ่านต่อ »

31 สิงหาคม 2566|

HITAP ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม บุคลากรใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง อปท. จากบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานในปัจจุบันหลังการถ่ายโอน

แบบสอบถาม บุคลากรใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนไปยัง

อ่านต่อ »

21 กรกฎาคม 2566|

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน วันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ อปท. วันพฤหัสบดีที่ 3

อ่านต่อ »

20 กรกฎาคม 2566|

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่

อ่านต่อ »

29 มิถุนายน 2566|

เอกสารประกอบการสัมนา โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะของ อบจ. และการทำความตกลงร่วมมือกันจัดทำบริการสาธารณะของ อปท. วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง Mayfair B Ballroom ชั้น 11 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

กำหนดการ ดาวน์โหลด  ประกาศ ก.ก.ถ.

อ่านต่อ »

20 มิถุนายน 2566|

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน 2566

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้น เพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้-15 มิถุนายน

อ่านต่อ »

18 พฤษภาคม 2566|

การรับฟังความคิดเห็นในการเสนอร่างพระราชบัญญัติที่ได้แก้ไขให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 ฉบับ

************************************* ระหว่างวันที่ 1 พ.ค.

อ่านต่อ »

3 พฤษภาคม 2566|
Go to Top