ข่าวประชาสัมพันธ์

Home| ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/64 วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/64  ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

31 พฤษภาคม 2564|

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น และรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายจำนวน 9 ฉบับ ที่แก้ไขตามแผนการกระจายอำนาจฯ

1. ร่างพระราชบัญญัติ น้ำบาดาล (ฉบับที่

อ่านต่อ »

5 กุมภาพันธ์ 2564|

ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการเฉพาะ พ.ศ. 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ »

28 มกราคม 2564|

รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือก แต่งตั้งเป็นเลขาธิการ สปสช.

ด้วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 

อ่านต่อ »

28 มกราคม 2564|

ระยะเวลาการดำเนินการเลือกตั้ง สมาชิก อบจ. และนายก อบจ.

ระยะเวลาการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

อ่านต่อ »

23 พฤศจิกายน 2563|

ประกาศผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี 2563

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

อ่านต่อ »

8 กรกฎาคม 2563|
Go to Top