ข่าวประชาสัมพันธ์

Home| ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ ระหว่างวันที่ 25 -

อ่านต่อ »

26 ธันวาคม 2565|

การประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัลสำหรับการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

---------------------------      

อ่านต่อ »

26 ธันวาคม 2565|

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2566 วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ. (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

22 ธันวาคม 2565|

“สถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยดีขึ้นหรือเลวลง”

การระบุว่า “สถานการณ์คอร์รัปชันประเทศไทยดีขึ้นหรือเลวลง” ผู้เขียนประเมินจากปัจจัยที่เกิดขึ้น 3

อ่านต่อ »

15 ธันวาคม 2565|

การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5 มกราคม 2566

---------------------------      ขอเชิญผู้บริหาร

อ่านต่อ »

8 ธันวาคม 2565|

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

1 กันยายน 2565|

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12

อ่านต่อ »

29 มิถุนายน 2565|

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ »

1 มิถุนายน 2565|

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่

อ่านต่อ »

30 พฤษภาคม 2565|

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการฯ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

12 เมษายน 2565|

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

วิดีโอบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 29 มี.ค.

อ่านต่อ »

23 มีนาคม 2565|
Go to Top