ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ »

1 มิถุนายน 2565|

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่

อ่านต่อ »

30 พฤษภาคม 2565|

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการฯ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

12 เมษายน 2565|

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

วิดีโอบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 29 มี.ค.

อ่านต่อ »

23 มีนาคม 2565|

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองกรณ์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองกรณ์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

17 มีนาคม 2565|

ขอเชิญชวน อปท. สมัครรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พ.ค. 2565

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

อ่านต่อ »

11 มีนาคม 2565|

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2564 วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.ครั้งที่ 4/2564 เพิ่มเติม ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

9 ธันวาคม 2564|

สำนักงาน ก.ก.ถ. เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการสมัครและเกณฑ์ชี้วัดรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อ่านต่อ »

26 พฤศจิกายน 2564|

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม โครงการ “ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

สถาบันพระปกเกล้า เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม โครงการ “ปิดจุดเสี่ยงปัญหาการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”

อ่านต่อ »

26 พฤศจิกายน 2564|

การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)

  ระเบียบวาระการประชุม ก.ก.ถ.ครั้งที่ 3/2564 วาระเพิ่มเติม

อ่านต่อ »

19 ตุลาคม 2564|

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรของ อปท. และผู้สนใจเข้าร่วมชมพิธีมอบรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ผ่านการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live

ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมชมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

อ่านต่อ »

6 ตุลาคม 2564|
Go to Top