การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ

ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ

*** เนื่องจากเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ท่านใดต้องการทราบผลคะแนน     แบบทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจฯ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ ที่เบอร์โทรศัพท์ โทร. 02-283-4628 และ 084-450-3527

——————————-

  • ภาพผู้เข้ารับใบประกาศการอบรมฯ ดาวน์โหลด  ***สามารถโหลดภาพฯ ได้ถึงวันที่ 28 ก.พ. 2566***
  • บันทึก VDO การอบรมฯ

– บันทึก VDO การอบรมฯ วันที่ 25 มกราคม 2566 คลิกรับชม

– บันทึก VDO การอบรมฯ วันที่ 26 มกราคม 2566 คลิกรับชม

– บันทึก VDO การอบรมฯ วันที่ 27 มกราคม 2566 คลิกรับชม