โครงการประกวดนวัตกรรม “ท้องถิ่นดิจิทัล” ประจำปี 2565

DGA ขยายเวลาเปิดรับสมัครถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2565

เนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ

**************************

เกณฑ์การพิจารณา

**************************

สแกน QR Code เพื่อเข้าร่วมโครงการ หรือ Link

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-612-6060