พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • วันที่ :6 ตุลาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 57 แห่ง โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 7 ตุลาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน