ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจเข้าร่วมชมพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น.ชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live