การประชุมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี เพื่อสร้างเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566

 

เอกสารประกอบการประชุมฯ

แบบประเมินความรู้ความเข้าใจ

Line กลุ่มเครือข่าย GG