—————————

     ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 5 มกราคม 2566 ณ ห้องแวนด้า แกรนด์บอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเวสท์ เบสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

– ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ www.stou.ac.th/link/Npp5YD หรือสแกน QR code ในโปสเตอร์

– หนังสือเชิญ อปท.เข้าร่วมงาน ดาวน์โหลด