—————————

                    ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินเกณฑ์ชี้วัดรางวัลสำหรับการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ