แบบรายงานการต่อยอดนวัตกรรมและการใช้จ่ายเงินรางวัลของ อปท. ที่ได้รับรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

– แบบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์ PDF

Link Google Forms

– แบบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ไฟล์ PDF

Link Google Forms

– แบบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์ PDF

Link Google Forms

– แบบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ไฟล์ PDF

Link Google Forms

– แบบรายงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไฟล์ PDF

Link Google Forms