บรรยากาศในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566

วีดีทัศน์ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ.2566

      วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 62 แห่ง

– ภาพบรรยากาศพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คลิกดาวน์โหลด

หนังสือที่ระลึก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ไฟล์ PDF [ดาวน์โหลด]   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2566

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.ฯ 

  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด

การสมัคร 

  • หนังสือแจ้งขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566              ถึงวันอังคารที่ 7 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
  • การรับสมัครคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กดสมัคร

การลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินฯ

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงฯ วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ  คลิกลงทะเบียน 

การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์

  • หนังสือเชิญชวนรับสมัคร และกำหนดการการประชุมชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์การประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
  • คู่มือประกอบการสมัครเพื่อรับการประเมินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด
  • ตัวอย่าง แบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดสำหรับกํารคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดีประเภท ……………… ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดาวน์โหลด  *** ใช้สำหรับดูเป็นแนวทางเท่านั้น ในการสมัครให้สมัครผ่านระบบออนไลน์ กรอกแบบประเมินเกณฑ์ชี้วัดและแนบเอกสารหลักฐานในระบบออนไลน์เท่านั้น ***