วีดีทัศน์ในงานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวรายงาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน
ภาพผู้เข้ารับรางวัล

หนังสือที่ระลึก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ไฟล์ PDF [Download]    E-book [Download]

การรับสมัคร

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่

การชี้แจงขั้นตอนและหลักเกณฑ์

หนังสือเชิญชวนรับสมัคร