ผลงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2019

นวัตกรรมชุมชนไฟฟ้าพลังงานเเสงอาทิตย์แบบพึ่งพาตนเอง
อบต.หนองตาเเต้ม จ.ประจวบคีรีขันธ์