ข่าวสารการเผยแพร่การตรวจประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ข่าวต้นชั่วโมง วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 ทางช่อง NBT การคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564

ข่าวเช้า วันที่ 24 กรกฎาคม 2564 ทางช่อง NBT การตรวจประเมิน อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปี พ.ศ. 2564

——————————————-