องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  •  ภาพพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Download  🔥ภายในวันศุกร์ที่ 10 พ.ย. 2566 🔥
☎️📞สอบถามข้อมูลฯ ได้ที่ส่วนงานส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนและรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี โทร. 02-283-4649, 4651
คลิกเพื่อดูรายละเอียดการรับสมัคร