การรับสมัครรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

*********************

🔥🔥🔥🔥

หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท.ฯ 

  • หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด

การรับสมัคร

- หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามได้ที่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รณรงค์ จันใด โทร. 089-4214440
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปุณิกา อภิรักษ์ไกรศรี โทร. 084-5156919
คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์