พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  • วันที่ :8 กุมภาพันธ์ 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยได้รับเกียรติร่วมเป็นสักขีพยานจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 9 กุมภาพันธ์ 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน