พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันพฤหับดีที่ 4 สิงหาคม 2565

  • วันที่ :4 สิงหาคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศไทย ระหว่างสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมลงนามเป็นพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 5 สิงหาคม 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน