การประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2565

  • วันที่ :26 พฤษภาคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ประธานกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) เป็นประธานการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2565 โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นที่ปรึกษา ก.ก.ถ. และรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) เข้าร่วมประชุม มีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นเลขานุการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 30 พฤษภาคม 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน