การประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

  • วันที่ :31 มีนาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สกถ. ได้จัดการประชุมเสวนาเชิงวิชาการเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการเตรียมการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​ขอนแก่น เป็นประธานเปิดการประชุม นายวรพงศ์​ อุตทานนท์ตรี ผอ.สนผ. สกถ. กล่าวรายงานและนายวิทยา โชค​เศรษฐกิจ​ นวค.นผ.ชพ. บรรรยายเรื่องทิศทางและนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนวัตกรรมให้บริการสาธารณะด้านสุขภาพแก่ประชาชน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ข้าราชการเจ้าหน้าที่ รพ.สต. และสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 2 เมษายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน