การประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • วันที่ :22 มิถุนายน 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม 108 อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565โดยสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้สนับสนุนและส่งเสริมภารกิจการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานสำคัญในระดับพื้นที่ ซึ่งขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐลงไปสู่ระดับชุมชน และในฐานะที่ทำงานใกล้ชิดพี่น้องประชาชนมากที่สุด จึงจัดประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 23 มิถุนายน 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน