การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2024 (UNPSA) วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566

  • วันที่ :15 กันยายน 2566
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

              วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร) ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2024 (UNPSA) โดยมีนายอนุ แย้มแสง ผอ.สกถ. กล่าวรายงาน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวน 13 แห่ง นายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.สบร.สกถ. เจ้าหน้าที่ สกถ. และผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวน 100 คน มีวัตถุประสงค์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอผลงาน รวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิคในการก้าวเข้าสู่รางวัล United Nations Public Service Awards 2024 โดยได้เชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการเสนอผลงานที่เคยได้รับรางวัล UNPSA ได้แก่ นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร , นายอัตถพงษ์ ฉันทานุมัติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบบริหาร , นางสาววชิราภรณ์ กำเนิดเพ็ชร ผู้อำนวยการกลุ่มแผนงานและโครงการ กองการต่างประเทศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และวิทยากรจาก สกถ.

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 18 กันยายน 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน