การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมของ อปท . ในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA วันที่ 24 มีนาคม 2565

  • วันที่ :24 มีนาคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
                        วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเสนอผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัล UNPSA ระหว่างวันที่ 24 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการบรรยาย

  • การเตรียมความพร้อมของ อปท. เพื่อเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ดาวน์โหลด 
  • QUESTION ข้อคำถาม ดาวน์โหลด 
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 24 มีนาคม 2566

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน