การประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในภารกิจอาสาสมัครควบคุมไฟป่าของ อปท.

  • วันที่ :27 เมษายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
การประชุมหารือ เรื่อง การจัดสรรงบประมาณในภารกิจอาสาสมัครควบคุมไฟป่าของ อปท.
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 28 เมษายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน