การประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • วันที่ :27 พฤศจิกายน 2563
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมทางวิชาการ “Symposium : เพื่อเผยแพร่ผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 พลิกโฉมฐานรากสังคมไทยด้วยนวัตกรรมท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์

ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 27 พฤศจิกายน 2563

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน