การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

  • วันที่ :19 มกราคม 2565
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา แก้ไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนางสาวอภิรดี ประเสริฐฤทรี ผอ.ส่วนนิติการ สกถ. เป็นเลขานุการ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 20 มกราคม 2565

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน