การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565

  • วันที่ :17 พฤศจิกายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายชัยวัฒน์ ภัทรกานต์ ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน สกถ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบ Video Conference
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 22 พฤศจิกายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน