การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 5/2564

  • วันที่ :28 กันยายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย์ชาติชาย ณ เชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 5/2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายชยุต อุดมเวชชวกร ผอ.ส่วนติดตามและประเมินผล เป็นเลขานุการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 29 กันยายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน