การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีลักษะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 1/2564

  • วันที่ :23 กันยายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการถ่ายโอนบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ที่มีลักษะพิเศษเฉพาะ (อสมมาตร) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี สกถ. เป็นเลขานุการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 27 กันยายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน