การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2564

  • วันที่ :22 กรกฏาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อจัดทำฐานข้อมูลด้านการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งที่ 2/2564 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (Application Zoom) โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายสมบัติ ธนพัฒนพงศ์ ผอ.ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 27 กรกฎาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน