การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564

  • วันที่ :5 กรกฏาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาความเป็นไปได้การถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 3/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สำนักงาน ก.ก.ถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ.ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 15 กรกฎาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน