การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้ อปท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 2/2564

  • วันที่ :5 กรกฏาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น.  นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายวิฑูร เอี่ยมโอภาส ผอ.สกถ. เป็นอนุกรรมการ และนายวรพงศ์ อุตทานนท์ตรี ผอ. ส่วนนโยบายและแผนการกระจายอำนาจ สกถ. เป็นเลขานุการ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 12 กรกฎาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน