การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ อปท.

  • วันที่ :8 มิถุนายน 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
การประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจหารือแนวทางการสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 10 มิถุนายน 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน