การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564

  • วันที่ :24 พฤษภาคม 2564
  • ภาพโดย :ส่วนเผยแพร่ข้อมูลด้านการกระจายอำนาจ
การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการติดตามและประเมินผล ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แอพพลิเคชั่นซูม (ZOOM Cloud Meetings)
ชมภาพทั้งหมดที่นี่
Published On: 25 พฤษภาคม 2564

แชร์เนื้อหานี้กับเพื่อน