armathiphol

Home| armathiphol

About armathiphol

This author has not yet filled in any details.
So far armathiphol has created 353 blog entries.

การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2023-11-30T12:03:53+07:0029 พฤศจิกายน 2566|

การรับสมัครรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ********************* หนังสือเชิญชวนสมัครรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ดาวน์โหลด ลงทะเบียนรับฟังการชี้แจงเกณฑ์ฯ QR code 1 แบบประเมิน QR code 2 คู่มือประกอบการสมัคร QR code 3 - หากมีข้อสงสัยสามารถ สอบถามได้ที่ 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์

อ่านต่อ »

การประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2023-11-23T10:17:20+07:0023 พฤศจิกายน 2566|

การประชุมวิชาการ Symposium 2566 *********************                   ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากรของ อปท. นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ Symposium เพื่อเผยแพร่ผลงานของ อปท.ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566

2023-11-22T09:09:24+07:0022 พฤศจิกายน 2566|

            วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 107 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ศาสตราจารย์ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรการเพื่อเสริมสร้างวินัยทางการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2566

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อให้เป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2566 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

2023-11-20T07:50:30+07:0020 พฤศจิกายน 2566|

                        วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์บริการประชาชน ชั้น 2 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบประชุมทางไกล (VIDEO CONFERENCE) การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุน

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 4/2566 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566

2023-11-20T07:43:55+07:0020 พฤศจิกายน 2566|

                     วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) การประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศาสตราจารย์พิเศษกมลชัย รัตนสกาววงศ์ ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวินิจฉัยกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน ครั้งที่ 5/2566 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

2023-11-14T13:35:02+07:0014 พฤศจิกายน 2566|

              การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการภารกิจก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพาน วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 108 เวลา 13.30 น. ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.)

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2566 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566

2023-11-14T13:28:59+07:0014 พฤศจิกายน 2566|

             วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาลนายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 9/2566 โดยมีรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายมงคลชัย สมอุดร)

อ่านต่อ »

การประชุมคณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะ ครั้งที่ 3/2566 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

2023-11-09T10:29:38+07:009 พฤศจิกายน 2566|

                   วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 108 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) รองศาสตราจารย์ธนพร ศรียากูล ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

อ่านต่อ »

พิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

2023-11-09T10:02:26+07:009 พฤศจิกายน 2566|

                   วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพมหานคร นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน

อ่านต่อ »

Thailand BiennaleChiangrai 2023

2023-11-06T10:16:28+07:006 พฤศจิกายน 2566|

Thailand BiennaleChiangrai 2023 มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 กำหนดจัดในพื้นที่เหนือสุดของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภายใต้แนวคิด “เปิดโลก (The Open World)” ***************

Go to Top