ข่าวประชาสัมพันธ์

Home| ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์2021-01-28T18:06:40+07:00

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

1 กันยายน 2565|

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12

อ่านต่อ »

29 มิถุนายน 2565|

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

อ่านต่อ »

1 มิถุนายน 2565|

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) รางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายชื่อ อปท. ที่ผ่านเข้าสู่ รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่

อ่านต่อ »

30 พฤษภาคม 2565|

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบโครงการฯ ดาวน์โหลด

อ่านต่อ »

12 เมษายน 2565|

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่บุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2565

วิดีโอบันทึกการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ วันที่ 29 มี.ค.

อ่านต่อ »

23 มีนาคม 2565|

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองกรณ์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม วัฒนธรรมองกรณ์ ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

17 มีนาคม 2565|

ขอเชิญชวน อปท. สมัครรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ตั้งแต่บัดนี้ – 25 พ.ค. 2565

รางวัลพระปกเกล้า ประจำปี พ.ศ.2565 ขอเชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565

อ่านต่อ »

11 มีนาคม 2565|
Go to Top