มติการประชุม

ปี 2560
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 5/2560 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2560 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2560 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2560 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2560 [Download]
ปี 2559
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 6/2559 [Download]

ปี 2558
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2558 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2558 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2558 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2558 [Download]
ปี 2557
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2557 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2557 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2557 [Download]

ปี 2556
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 6/2556 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 5/2556 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2556 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2556 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2556 [Download]
– สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2556 [Download]