ปี 2560

สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 5/2560 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2560 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2560 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2560 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2560 Download

ปี 2559

สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 6/2559 Download

ปี 2558

สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2558 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2558 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2558 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2558 Download

ปี 2557

สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2557 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2557 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2557 Download

ปี 2556

สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 6/2556 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 5/2556 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 4/2556 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 3/2556 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 2/2556 Download
สรุปมติการประชุม ก.ก.ถ. ครั้งที่ 1/2556 Download