• แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม) Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ภาพรวม) Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ ทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ ทม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ ทต. และ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ภาพรวม) Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ ทน. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ ทม. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ ทต. และ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อปท. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ภาพรวม) Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ อบจ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
  • ผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่ เทศบาลและ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 Download
 • แผนผังเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 Download